skip to Main Content

Henning Aarekol er igjen aktuell over hele Norge med foredrag for Mental Helse og Verdensdagen høsten 2018.

Årets tema er det siste i rekken i treårsperioden, hvor «identitet og tilhørighet» har vært et overordnet tema.
Opplevelsen av tilhørighet og det å være trygg på egen identitet, er grunnleggende for vår psykiske helse.
I 2016 snakket vi om viktigheten av disse faktorene i møte med livets endringer. I 2017 la vi vekt på det å ha noe å glede seg over i hverdagen, og det å skape en meningsfull hverdag for seg selv og andre.

«Men hva skjer når vi møter mennesker som er ulike oss selv?
Har ulikhetene plass i fellesskapet, -i samfunnet?
Og klarer vi å akseptere disse ulikhetene?»

I 2018 ønsker vi derfor å vektlegge en viktig egenskap vi mennesker er født med, nemlig raushet.
Raushet kan bety mye, og i årets kampanje har vi fokus på hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse.
Som kampanjetema har vi valgt et ord som vekker positive assosiasjoner og som oppfordrer til en aktiv handling: «Vær raus».

For mer informasjon omVerdensdagen for Psykisk Helse, klikk her.

Back To Top