Norge dobler antall respiratorer ved hjelp av Stavanger-konsern

Stavanger-aktører spiller en nøkkelrolle når regjeringen forbereder en topp i koronasyke pasienter. Antallet pustemaskiner dobles ved norske sykehus.

Les mer på Stavanger Aftenblad!